کنترل روشنایی

سیستم کنترل روشنایی، یک شبکهٔ هوشمند مبتنی براساس راه حل‌های کنترل روشنایی که شامل ارتباط بین ورودی و خروجی سیستم‌های مختلف مربوط به کنترل روشنایی، با استفاده از یک یا

Share

سیستم امنیتی چیست؟ ساده‌ترین تعریف سیستم امنیتی در نامش پیدا است. روش‌هایی که با استفاده از یک سیستم و دستگاه‌های متصل به هم امنیت شما را تامین می‌کند.در حال حاضر

Share
کنترل سیستم‌های سرمایش و گرمایش

سیستم هوشمند کنترل دما یکی از مهم ترین دستاوردهای صنعت اتوماسیون می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساختمان ها، ادارات، خیابان ها، و تمامی تجهیزات مربوط به رفاه زندگی بشر

Share